Top performing junior advisors

From January 14, 2018 until January 21, 2018

Top junior advisors this week

From January 01, 2018 until January 21, 2018

Top junior advisors this Month


junior advisors leaderboard

From January 14, 2018 until January 21, 2018


Advisor no.games info hits win push fail yields Roi
คงสันติ์ สันทาลุนัย 7 1.73 85.71% 6 0 1 +34.00 48.57%
Martin Hofmann 13 1.75 72.73% 8 2 3 +31.00 23.85%
Davor Vučković 5 1.74 100.00% 4 1 0 +29.00 58.00%
Martti Leppälä 5 1.72 80.00% 4 0 1 +19.00 38.00%
Erick Gomes Silva 10 1.76 66.67% 6 1 3 +16.00 16.00%
Nelson Wong Cheng Fai 5 1.78 75.00% 3 1 1 +15.00 30.00%
Denis Pettersson 10 1.90 66.67% 6 1 3 +15.00 15.00%
Nick Lai 15 1.87 64.29% 9 1 5 +12.50 8.33%
Andreas Kristensen 15 1.85 60.00% 9 0 6 +7.50 5.00%
Vojnomir Jovic 11 1.85 60.00% 6 1 4 +6.50 5.91%
Sam Randall 6 1.72 66.67% 4 0 2 +5.50 9.17%
Tan Poh Loong 12 1.77 60.00% 6 2 4 +5.00 4.17%
Emmett N. Peterson 7 1.99 50.00% 3 1 3 -2.00 -2.86%
Tommy Persson 6 1.77 50.00% 2 2 2 -4.00 -6.67%
Verney Veilleux 12 2.02 50.00% 6 0 6 -5.00 -4.17%
Julius E. Nørgaard 9 1.72 50.00% 3 3 3 -8.00 -8.89%
matthew A Hall 11 2.02 45.45% 5 0 6 -14.00 -12.73%
John R. Ballard 10 1.87 44.44% 4 1 5 -15.00 -15.00%
Arun Salden 13 1.90 46.15% 6 0 7 -17.00 -13.08%
Jørgen Jørgensen 19 1.83 50.00% 9 1 9 -19.00 -10.00%
Sunny Chan 9 1.83 44.44% 4 0 5 -19.00 -21.11%
Đặng Bá Đông 11 1.76 37.50% 3 3 5 -20.00 -18.18%
Ben Wilkins 6 2.03 33.33% 2 0 4 -21.00 -35.00%
Luitzen Donners 13 1.73 41.67% 5 1 7 -28.00 -21.54%
Rafael Pinto Melo 6 2.12 20.00% 1 1 4 -31.00 -51.67%
Luděk Nguyen 13 1.73 41.67% 5 1 7 -35.00 -26.92%
Tom Stevens 6 2.02 16.67% 1 0 5 -41.00 -68.33%
Isaac Gardner 6 2.05 16.67% 1 0 5 -41.00 -68.33%